باشگاه پیشنهاد
  • ../static/media/Offer/99-327.jpeg
  • ../static/media/Offer/99-328.jpeg

اشکال میخ وچکش

این بازی شامل یک صفحه‌ی بازی، ۱۰ قطعه‌ی پلاستیکی رنگی و یک چکش چوبی است که به کودک فرصت می‌دهد تا اشکال را در محل مخصوص خود قرار دهد و با چکش به آن‌ها ضربه وارد کند. این ضربه زدن برای تقویت عضلات دست و تخلیه‌ی هیجانی کودک بسیار مفید است. تقویت ماهیچه‌های ظریف دست، هماهنگی چشم و دست، افزایش احساس کفایت ،حل مسئله از طریق آزمون و خطا، آشنایی با اشکال هندسی و شناخت رنگها از نتایج مفید بازی با این وسیله به شمار می‌آید.

قیمت بازار ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت برای ۲ نفر ۵۵,۸۰۰ تومان
۷%

راهنمای باشگاه پیشنهاد

گروه های فعال

گروه فعالی وجود ندارد