باشگاه پیشنهاد
  • ../static/media/Offer/9-29.jpeg
  • ../static/media/Offer/9-30.jpeg

برنج ارگانیک 2 کیلویی

توضیحات محصول

مزرعه شکراله پور از مزارع خوشنام برنج ارگانیک هاشمی است همچنین از اولین مزارعی است که موفق به دریافت گواهی ارگانیک شده است. این مزرعه برنج بسیار خوشپخت و معطر طارم هاشمی را بدون سمپاشی و کود شیمیایی و بدون بذرهای تغییر یافته ژنتیکی تولید می کند.

قیمت بازار ۸۴,۰۰۰ تومان
قیمت برای ۳ نفر ۷۵,۶۰۰ تومان
۱۰%

راهنمای باشگاه پیشنهاد

گروه های فعال

گروه فعالی وجود ندارد