باشگاه پیشنهاد
  • ../static/media/Offer/79-267.jpeg
  • ../static/media/Offer/79-268.jpeg

بعدی چی باشه

الگو و ریتم از مفاهیم پایه‌ی ریاضی هستند که لازم است کودکان در سنین پیش از دبستان درک درستی از آن‌ها پیدا کنند. مجموعه‌ی «بعدی چی باشه؟» هم با همین هدف طراحی شده است. این بازی شامل ۶ کارت بزرگ و ۴۸ کارت کوچک از جنس مقوای سخت است که هر ۸ کارت کوچک به یک کارت بزرگ مرتبط می‌شود. کودک باید با پیدا کردن ارتباط بین تصاویر کارت‌های کوچک را روی کارت بزرگ بچیند و سپس آن‌ها را برگرداند؛ اگر درست چیده باشد از کنار هم چیده شدن کارت‌های کوچک یک تصویر کامل ایجاد می‌شود. این بازی را می‌توان به صورت فردی یا گروهی ۲ تا ۶ نفر انجام داد.

قیمت بازار ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت برای ۲ نفر ۳۷,۲۰۰ تومان
۷%

راهنمای باشگاه پیشنهاد

گروه های فعال

گروه فعالی وجود ندارد