باشگاه پیشنهاد
  • ../static/media/Offer/73-249.jpeg
  • ../static/media/Offer/73-250.jpeg

بچه های شگفت انگیز

محصول بچه های شگفت انگیز شامل شش صفحه بزرگ که برروی هرکدام از صفحات یک شکل الگو و هشت شکل که در الگو وجود دارد طراحی شده است. جدای از این صحفه اصلی برای هر صفحه 8 کارت وجود دارد.دراین بازی یک تصویر در بالای کارت اصلی و 8 مورد حذف شده از تصویر اصلی در پایین کارت قرار دارد. نوآموز با استفاده از کارتهای کوچک ، تصاویرحذف شده را پیدا کرده و به موازات نوار رنگی پایین کارتها در سمت چپ یا راست کارت اصلی جایگذاری می کند.پس از اتمام چینش ، کارتهای کوچک را برعکس بروی کارت اصلی قرار دهید.در پشت کارتهای کوچک تصویری تشکیل می شود که در صورت کامل بودن تصویر ،بازی به درستی انجام گرفته است و درغیراینصورت کارتی را به اشتباه قرار داده اید که باید آن را اصلاح کنید. در این بازی دقت و تمرکز و همچین حافظه کوتاه مدت کودک تقویت می شود.

قیمت بازار ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت برای ۲ نفر ۳۷,۲۰۰ تومان
۷%

راهنمای باشگاه پیشنهاد

گروه های فعال

گروه فعالی وجود ندارد