باشگاه پیشنهاد
  • ../static/media/Offer/7-23.jpeg
  • ../static/media/Offer/7-24.jpeg

بسته میوه خشک منتخب

  • احسان شاکری
  • unkonwn user
  • unkonwn user
۳۷:۳۱:۴۷

سه شین

مهمتريـن مزيـت اين میوه ها عبارت است از: • بدون افزودنى و مواد نگهدارنده • بدون قند اضافى • بدون چربى • كم كالرى • حفــظ نزديــك به تمــام ويتامينهــا و ارزش غذايى ميوه تازه • سبك، ترد و خوشمزه
این پیشنهاد شامل میوه های خشک
  • سیب،پرتقال،هلو،خرمالو،آلبالووگلابی
وزن تقریبی بسته
    • 300 گرم
قیمت بازار ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت برای ۳ نفر ۷۶,۵۰۰ تومان
۱۰%